Kreatywna Przestrzeń Patriotyzmu

Od dekady Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych odpowiada za realizację potrzeb społeczeństwa obywatelskiego w wielu jego wymiarach, m.in. edukacyjnym, obywatelskim, jak również ekonomicznym. Dzięki realizacji projektu “Kreatywna Przestrzeń Patriotyzmu” udało nam się dokonać zakupu przestrzeni biurowej wraz z oddzielnym pomieszczeniem kreatywnym, co przyczyni się do lepszej jakości naszych działań. ...

Zobacz więcej

informacje prasowe