„100 na 100”, czyli stypendia Fundacji LOTTO dla stu wyróżniających się studentów w setną rocznicę odzyskania niepodległości!

„100 na 100”, czyli stypendia Fundacji LOTTO dla stu wyróżniających się studentów w setną rocznicę odzyskania niepodległości!

 

Tylko do 11 listopada, a więc do Narodowego Święta Niepodległości można wysłać zgłoszenie do Programu Stypendialnego „100 na 100”! 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości stała się znakomitą okazją dla Fundacji LOTTO do ogłoszenia Programu stypendialnego „100 na 100” im. Haliny Konopackiej i Ignacego Matuszewskiego. Program kierowany jest do studentów wyróżniających się postawą, zaangażowaniem i wynikami w nauce. Comiesięczne stypendium w wysokości 1250 zł brutto będzie wypłacane przez rok (do grudnia 2019 roku). Program uzyskał Honorowy patronat Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Inicjatywa Fundacji LOTTO została również wpisana w Program obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.  

 Stypendia będą nagrodą i wsparciem finansowym dla tych młodych ludzi, którzy mogą być wzorem do naśladowania dla rówieśników, wyróżniają się aktywną postawą społeczną, osiągnięciami w nauce oraz nie pozostają obojętni na otaczającą ich rzeczywistość. Właśnie tacy byli patroni programu – Halina Konopacka oraz Ignacy Matuszewski, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Polski.

 O stypendia mogą się ubiegać pełnoletni studenci, którzy zaliczyli I rok studiów pierwszego stopnia lub I rok jednolitych studiów magisterskich i:

 są obywatelami Polski mieszkającymi w naszym kraju lub są obywatelami innego państwa, ale posiadają Kartę Polaka;

  • są czynnymi studentami uczelni wyższej II roku lub wyżej i mają nie więcej niż 26 lat;
  • mają dobre wyniki w nauce (średnia minimum 4,0);
  • realizują swoje zainteresowania w różnych obszarach;
  • działają na rzecz wzmocnienia postaw patriotycznych, społeczeństwa obywatelskiego oraz środowiska lokalnego;
  • nie pobierają stypendiów od firm z kapitałem prywatnym.

Stypendyści Fundacji LOTTO będą mogli przeznaczyć uzyskane środki na pogłębianie swoich zainteresowań – np. na kursy, zakup niezbędnego dla dalszego rozwoju sprzętu (oprogramowanie, komputery, instrumenty muzyczne, sprzęt sportowy itp.), opłaty rekrutacyjne, zakup podręczników itp.

 Szczegółowe informacje o programie „100 na 100”, w tym o kryteriach oceny wniosku stypendialnego, a także sam formularz są dostępne na stronie www.fundacjalotto.pl/100stypendiow/.

 Kontakt dla mediów